CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
ozesformularz

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 - 10:30 Opłaty za korzystanie ze środowiska:
 • zmiana systemu opłat: podstawy prawne,
 • warunki prawidłowego wykorzystania raportu KOBiZE,
 • ograniczenie ryzyka błędnego naliczenia opłaty za rok 2019,
 • kluczowe zasady naliczania i weryfikowania opłat (podstawy prawne oraz praktyki),
 • identyfikacja źródeł emisji,
 • bazy danych o wskaźnikach emisji.
Prelegent:
Bartosz Kuśmidrowicz wydawca portalu WSZYSTKOOEMISJACH.PL, autor wielu ekspertyz z dziedziny emisji przemysłowych i oddziaływania na powietrze atmosferyczne, w tym analiz wykorzystywanych w postępowaniach sądowo-administracyjnych
10:30 - 11:30 Opłaty cd.
 • metody obliczeniowe emisji,
 • budowa systemu zarządzania emisjami i arkuszy obliczeniowych,
 • ocena rangi emisji i ryzyka pominięcia opłat,
 • postępowanie weryfikujące marszałka województwa.

Prelegent:
Bartosz Kuśmidrowicz

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę
12:00 - 13:30 Zarządzanie i usankcjonowanie emisji do powietrza:
 • podstawy prawne i cele zarządzania emisjami,
 • pozwolenia zintegrowane / pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza / zgłoszenia,
 • postępowania kompensacyjne,
 • proces inwestycyjny (decyzja środowiskowa, konflikt społeczny, prognozowanie stężeń),
 • dyrektywa IED i MCP,
 • konkluzje BAT

Prelegent:
Bartosz Kuśmidrowicz
13:30 - 14:10 Lunch
14:10 - 16:00 Pomiary emisji i Nadzór nad urządzeniami ochronnymi:
 • stanowiska pomiarowe,
 • wykorzystywanie wyników pomiarów okresowych i ciągłych,
 • zakres i częstotliwość pomiarów,
 • ograniczenie kosztów pomiarów,
 • zapewnienie właściwej jakości pomiarów,
 • analiza dokumentacji techniczo-ruchowych (DTR) urządzeń oczyszczających gazy,
 • ustalenie wymagań kontrolnych serwisowych,
 • korzystanie z systemu ciągłego monitorowania pracy urządzenia,
 • kompletowanie zapisów.

Prelegent:
Bartosz Kuśmidrowicz
16:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów.
Wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Joomlart