CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegent
Program
Lokalizacja
Rejestracja
SENT opałowy i LPGformularz
Jakub Gil Jakub Gil, Radca Prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Zajmuje się obsługą prawną sektora energetyki z uwzględnieniem rynku energii elektrycznej oraz paliw ciekłych. Doświadczenie w obsłudze projektów, bieżącej obsłudze prawnej, postępowaniach regulacyjnych oraz postępowaniach administracyjnych przed organami w tym URE. Obszar jego doświadczeń obejmuje również wsparcie prawne dla firm zajmujących się energią, dążących do optymalizacji kosztów w oparciu o mechanizmy podatkowe i prawne. Współpracował przy opracowaniu analiz i opinii na temat ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opracowuje materiały prawne dotyczące zmian aktów istotnych dla wyżej wymienionych branż. Uczestniczył w wielu konferencjach branżowych, warsztatach i seminariach zarówno jako słuchacz, jak i wykładowca. Autor publikacji w magazynach branżowych.


Joomlart