CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
ozesformularz

Bartosz Kuśmidrowicz wydawca portalu WSZYSTKOOEMISJACH.PL, autor wielu ekspertyz z dziedziny emisji przemysłowych i oddziaływania na powietrze atmosferyczne, w tym analiz wykorzystywanych w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Autor dokumentacji środowiskowych, weryfikacji wniosków i biegły w postępowaniach o wydanie pozwoleń, między innymi w procesie dostosowania instalacji do konkluzji BAT. Trener służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, firm konsultingowych, administracji samorządowej, RDOŚ i środowisk naukowych.Joomlart