CBE Polska

Spis treści
Start
Partnerzy i omawiane inwestycje
Galeria zdjęć
Sieci i węzły cieplne - projektowanie, modernizacja, wykonawstwobroen BROEN jest wiodącym na rynku światowym producentem kurków kulowych. Kurki BROEN produkowane są na 2 kontynentach – w 4 zakładach w Europie oraz 1 zakładzie w Stanach Zjednoczonych, a kluczowe rynki zbytu obejmują Europę, Rosję, Chiny oraz USA. Od ponad 70 lat firma jest światowym liderem w rozwoju i produkcji kurków oraz technologii do sterowania przepływem wody, a od ponad 30 lat oferuje również zaawansowane rozwiązania do sterowania przepływem powietrza, gazów, olejów i paliw. BROEN dostarcza kompletne rozwiązania dla odbiorców przemysłowych, jak również domowych instalacji ciepłowniczych. Od kilku lat firma z sukcesem poszerza zakres oferty o rozwiązania specjalistyczne stosowane w zaawansowanych systemach rafineryjnych oraz w kopalniach gazu. Jakość jest dla nas nie tylko kluczem do wejścia na rynek – jest fundamentem naszej działalności. Firma BROEN posiada certyfikat ISO 9001 od 2001 roku. Ponad to spełniamy również wymogi jakościowe certyfikatów ISO9001:2015 oraz ISO:14001. Odpowiedzialna produkcja w naszych zakładach ma odzwierciedlenie w certyfikacji OHSAS 18001. W 1993 roku BROEN został przejęty przez spółkę holdingową Aalberts N.V., dzięki czemu mamy aktualnie 15 000 współpracowników w 30 krajach na całym świecie. Aalberts N.V. jest spółką notowaną na giełdzie EuroNext w Holandii.
gazuno Gazuno jest firmą inżynieryjną, która wspiera pracę projektantów branżowych oraz wykonawców systemów grzewczych przy pierwszych instalacjach. W swojej ofercie posiadamy urządzenia pozwalające na stworzenie kompletnego systemu grzewczo-chłodniczego, spójnego również pod kątem sterowania. Naszymi bazowymi produktami są gazowe absorpcyjne pompy ciepła firmy ROBUR. Swoją ofertę poszerzyliśmy również o włoskie produkty marki INNOVA (m.in. sprężarkowe pompy ciepła oraz klimakonwektory) charakteryzujące się wysoką estetyką oraz cichą pracą.
radpol Radpol S.A. to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.
GISonLine GISonLine jest jednym z wiodących na rynku przedsiębiorstw z branży geoinformatycznej w Polsce. Innowacyjne produkty i usługi firmy są dedykowane zarządzaniu informacją przestrzenną i kierowane do firm branż sieciowych i infrastruktury krytycznej, ochrony środowiska i administracji publicznej.

Misją firmy jest dostarczanie naszym klientom najbardziej aktualnych danych o ich zasobach oraz osiągnięcie synergii w wdrażanych systemach GIS. Główne obszary działalności firmy to:
 • usługi wdrożenia i integracji systemów GIS,
 • digitalizacja i migracja danych przestrzennych,
 • paszportyzacja majątku dystrybucyjnego,
 • usługi konsultacyjne, doradcze i szkoleniowe,
 • usługi inwentaryzacji i inspekcji stanu technicznego urządzeń z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych,
 • usługi detekcji infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem lokalizatorów i georadarów,
Od 2011 roku spółka w Polsce jest partnerem biznesowym firmy ESRI Inc. z USA, producenta i światowego lidera na rynku systemów przestrzennych.

Strukturę organizacyjną firmy tworzą: Dział Edycji Danych, Dział Systemów Bezzałogowych oraz Dział Wdrożeń zatrudniające ponad 20 pracowników posiadających szeroką wiedzę na temat wdrożeń GIS w tym operatorów dronów, specjalistów, analityków, programistów i administratorów baz danych GIS.
kamstrup Firma Kamstrup jest wiodącym w świecie producentem rozwiązań systemowych w dziedzinie pomiaru zużycia ciepła, wody oraz energii elektrycznej. Główny zarząd oraz produkcja znajdują się w Danii. Nasze nowoczesne rozwiązania są od wielu lat stosowane przez klientów na całym świecie i cieszą się niezmienną, najlepszą opinią użytkowników.

Oferujemy nowoczesne ciepłomierze ultradźwiękowe typu Multical®302, Multical®403, Multical®603 i Multical®803 w zakresach pomiarowych od 0,6 do 1000 m3/h oraz rewolucyjne wodomierze ultradźwiękowe do wody zimnej i ciepłej – Multical®21, flowIQ® i Multical®62 łączące w sobie trwałość, wysoką funkcjonalność i niezawodność.

Liczniki Kamstrup wyróżniają:
 • rozbudowane, programowalne rejestry pamięci, w tym 460 rejestrów dobowych z uśrednionymi wartościami temperatur, przepływu, mocy,
 • możliwość programowania z przycisków frontowych, w tym zmiana miejsca montażu (zasilanie/powrót)
 • szeroka gama modułów komunikacyjnych, m.in. M-Bus, LON FT-X3, wyjścia / wejścia analogowe, Kamstrup Radio, RS232, BacNet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, GSM Bezprzewodowy M-Bus tryb C1 / T1 OMS zgodny ze standardem określonym normą EN 13757-4

Oferujemy systemy zdalnego odczytu liczników:
 • obchodowe i objazdowe – radiowy odczyt do smartfona READy, czytnik USB Reader
 • automatyczne – stacjonarny READy Fixed z odczytami godzinowymi przy zachowaniu 16-letniej żywotności baterii licznika, M-Bus Master 250D

Więcej informacji na naszej stronie www.kamstrup.pl
ecomess Ecomess Sp. z o.o. istnieje w Polsce od końca 2012 roku i jest kontynuatorem tradycji Elster Kent Metering Sp. z o.o. dawnego ABB Kent Polska Sp. z o.o. Zdobyte przez lata doświadczenia pracowników Elster, na których opiera się Spółka Ecomess, zapewniają profesjonalną obsługę i dostępność produktów najwyższej jakości. Główną gałęzią działalności Ecomess jest produkcja i sprzedaż mieszkaniowych wodomierzy mechanicznych, jednostrumieniowych PICOFLUX, wodomierzy mechanicznych z wbudowanym modułem radiowym Picoflux AiR, wodomierzy elektronicznych z modułem radiowym i_Flux wraz z radiowym systemem odczytu danych połączonych z portalem. Kolejnym nurtem działalności Ecomess są ciepłomierze kompaktowe najnowszej generacji: mechaniczne SensoStar E oraz ultradźwiękowe SensoStar U. Firma prowadzi działalność przyjazną dla środowiska naturalnego monitorując i ograniczając wpływ na przestrzeń wokół nas.
PECKWIDZYN PEC Kwidzyn od ponad 40 lat dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody do Odbiorców na terenie miasta Kwidzyna. Spółka zakupuje ciepło z Elektrociepłowni International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., a następnie poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność Spółki dostarcza ciepło zarówno dla odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych. PEC Kwidzyn eksploatuje ok. 51 km sieci ciepłowniczej, a moc zamówiona przez Odbiorców kształtuje się na poziomie 54 MW.
Wystąpienie dotyczyć będzie realizowanego przez Spółkę PEC Kwidzyn projektu obejmującego wymianę sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii kanałowej (czteroprzewodowej) na sieć preizolowaną o długości ok. 7 km oraz likwidację pięciu węzłów grupowych zlokalizowanych na terenie miasta Kwidzyna i budowę nowych indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Energia, Działanie 10.4: Redukcja emisji. Na jego realizację Spółka pozyskała dofinansowanie w wysokości 84,26 % kosztów kwalifikowanych tj. ok. 12 milionów złotych. Wartość projektu ogółem wynosi: 13,6 miliona złotych netto.
MPEC NowyTarg Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ posiada koncesję w zakresie wytwarzanie i przesyłu energii cieplnej, dodatkowo od 2018 MPEC Nowy Targ jest koordynatorem klastra Zielona Generacja. Ciepłownictwo systemowe w Nowym Targu w roku 2020 będzie obchodziło 65 lat istnienia. Od tamtego czasu przeszło wiele zmian i ciągle ulega ewolucji. Obecnie Spółka eksploatuje 5 kotłów typu WR 5 oraz 2 kotły gazowe 40 i 90 kW, działające w kotłowni wyspowej. Dla spełnienia zaostrzonych wymogów emisyjnych na kotłach WR-5 w 2016 roku zostały zamontowane filtry workowe, które pozwoliły ograniczyć emisję poniżej 40 µg/nm3.
Działania MPEC skupiają się na dwóch kierunkach rozwoju:
Rozwój sieci ciepłowniczych i podłączanie nowych, w tym indywidualnych Klientów. Proces ten zapoczątkowano dzięki pozyskaniu dotacji z NFOŚiGW w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Bez działań marketingowych oraz wewnętrznych przekształceń organizacyjnych, rozwój w tym obszarze byłby praktycznie niemożliwy. W tym sektorze również zapoczątkowano produkcję energii cieplnej całorocznie.
Osiągnięcie przez MPEC statusu Przedsiębiorstwa Efektywnego Energetycznie, tj. wytwarzającego energię w minimum 51% z Odnawialnych Źródeł Energii. MPEC chce spełnić ten wymóg poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwanej energii. Obok obecnie eksploatowanej kotłowni węglowej, docelowo będą to również kogeneratory gazowe oraz energia geotermalna. Dodatkowo projektuje się krótkoterminowy magazyn ciepła, sprężarkowe pompy ciepła oraz układy fotowoltaiczne.
W 2017 roku w Nowym Targu powstał Klaster Energii „Zielona Generacja”, który w 2018 od Ministra Energii uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. MPEC jest jego Koordynatorem.
W ramach uzyskanej przez Miasto Nowy Targ dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej magistrali geotermalnej, łączącej planowany odwiert w miejscowości Bańska Niżna z Nowym Targiem, MPEC został koordynatorem tego projektu. Długość projektowanej magistrali – około 10 km. W tym roku po raz drugi z rzędu znaleźliśmy się w gronie firm nominowanych do „Lauru ciepłownictwa” jako wiodącej firmy ciepłowniczej w Polsce.
MazowieckiKlasterICT Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Koordynatorem działań Klastra zostało Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”. Obecnie, Mazowiecki Klaster ICT łączy ze sobą 5 instytutów naukowo-badawczych oraz 6 renomowanych polskich uczelni wyższych. Ponadto, w strukturze Klastra zrzeszonych jest ponad 130 przedsiębiorstw pochodzących zarówno z sektora MŚP, jak również dużych przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Realizując swe zadania i projekty, Klaster blisko współpracuje z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest niwelowanie różnic pomiędzy warunkami działania i rozwoju firm MŚP z obszaru metropolitarnego, a pozostałą częścią województwa mazowieckiego. Klaster realizuje swoją misję poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki, telekomunikacji, mediów elektronicznych, energetyki a jednostkami B+R, szkołami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz samorządami lokalnymi z obszaru Warszawy i z terenów poza metropolitalnych. Strategia Mazowieckiego Klastra ICT stawia na pierwszym miejscu wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności MŚP z województwa mazowieckiego. Realizacja tego celu odbywa się za pośrednictwem wspólnych projektów badawczych, wdrożeniowych i inwestycyjnych, w ramach których oferowane jest wsparcie dla członków Klastra w dostępie do finansowania wdrożeń innowacyjnych technologii i produktów. Mazowiecki Klaster ICT, zgodnie z decyzją Ministerstwa Gospodarki wspieranego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,uzyskał status jednego z siedmiu w Polsce, Krajowego Klastra Kluczowego (KKK), jedynego w Warszawie oraz na terenie Województwa Mazowieckiego. Mazowiecki Klaster ICT posiada Srebrną Odznakę Jakości Zarządzania przyznawaną przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Mazowiecki Klaster ICT, jako jedyny polski klaster, jest członkiem dwóch Europejskich Strategicznych Partnerstw: ICT4Future, Energy In Water.
klasgrid Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii „KlasGRID” powstało 20 października 2016 r., jako dobrowolne, umowne porozumienie organizacyjne jego członków na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, poprawienia poziomu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i uzyskania lepszych parametrów efektywności ekonomicznej w obszarze gospodarki energetycznej. Porozumienie uwzględnia potrzeby podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności polskiego sektora energii odnawialnej poprzez wzmocnienie potencjału współpracy producentów, dostawców i instytucji z sektora nowych technologii, a także firm i instytucji z innych sektorów wspomagających lub biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii z OZE. Misją KlasGRID jest stworzenie warunków ekonomicznych, technologicznych i społecznych do rozwoju wszelkich powiązań kooperacyjnych, spółdzielni energetycznych, konsorcjów projektowych i in. działających na rzecz energii rozproszonej, która w istotny sposób wpływa na rozwój gospodarczy kraju, poprzez realizację innowacyjnych wspólnych projektów angażujących producentów energii odnawialnej, firmy z sektora nowych technologii, ICT, jednostki naukowo badawcze, organizacje otoczenia innowacyjnego oraz władze samorządowe. Członkiem KlasGRID może być każdy podmiot reprezentujący zbudowany lub tworzący się klaster energii, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, instytucja naukowo-badawcza, organizacja otoczenia biznesu lub jednostka samorządu terytorialnego.
mpec krakow Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. spełnia ważną rolę na mapie Krakowa, zapewniając w sposób niezawodny dostawy ekologicznego ciepła. Energia wykorzystywana jest nie tylko do ogrzewania mieszkań i wody użytkowej, ale również klimatyzacji, wentylacji i specyficznych potrzeb technologicznych, jak np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich. Dzięki wdrożeniu najnowszych rozwiązań technologicznych, Spółka aktywnie działa na rzecz ochrony krakowskiego powietrza w trosce o zdrowie mieszkańców. Działające na rynku od 1953 roku przedsiębiorstwo, to obecnie nowoczesna firma stosująca najnowsze technologie. MPEC S.A. pokrywa ponad 65% zapotrzebowania na ciepło na terenie miasta Krakowa i Skawiny. Coraz więcej osób podejmując decyzję o zakupie, zamianie lub wynajmie mieszkania wybiera ogrzewane ciepłem sieciowym. Ciepło z MPEC to wyższy standard i wartość mieszkania. Liczba obiektów ogrzewanych ekologicznym ciepłem sieciowym wzrosła w latach 2003 - 2019 aż o 1300, docierając do prawie 9000 obiektów za pośrednictwem 10436 węzłów cieplnych, z których 8848 szt. stanowi własność Spółki. Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej przyczynia się nie tylko do likwidacji palenisk węglowych w historycznym centrum, ale przede wszystkim umożliwia dostawy czystej energii dla dynamicznie rozwijającego się miasta. Na przestrzeni lat 2003-2019 długość sieci ciepłowniczej wzrosła o niemal 140 km, osiągając obecnie 890 km, z czego nowoczesna, wyposażona w system kontroli zawilgocenia warstwy izolacyjnej tzw. sieć preizolowana osiąga 578 km. Takiej sieci w roku 2003 było jedynie 174 kilometry. MPEC S.A. nie posiada kotłowni węglowych. Ostatnia została wyłączona z eksploatacji w 2002 roku. Dzięki wdrożeniom najnowszych rozwiązań technologicznych, Spółka aktywnie działa na rzecz ochrony krakowskiego powietrza - w trosce o zdrowie mieszkańców. MPEC S.A. angażuje własne środki finansowe oraz skutecznie pozyskuje dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2003 - 2018 dzięki działaniom MPEC realizowanym w ramach przedsięwzięć miasta służących poprawie jakości krakowskiego powietrza udało się wyeliminować głównie w centrum Krakowa prawie 4,5 tysiąca palenisk węglowych. W 2017 roku MPEC S.A. przeprowadziło nowatorski projekt inżynieryjny na Rynku Głównym. Wykonano unikalną operację technologiczną wprowadzając specjalny, giętki rurociąg w podziemne przewierty, dzięki czemu nie naruszono historycznej substancji najcenniejszej powierzchni Krakowa. Wieża Ratuszowa oraz Sukiennice zostały podłączone do miejskiej sieci cieplnej. Projekty unijne. Pierwszy projekt pn. „System ciepłowniczy miasta Krakowa” realizowany w latach 2006-2009 obejmował modernizację 132 km sieci, unowocześnienie 103 indywidualnych węzłów grzewczych oraz transformację 13 grupowych węzłów grzewczych na 432 indywidualne węzły grzewcze. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniosła 54,4 EUR, przy łącznym koszcie projektu 75,5 mln EUR. Efektem powyższych działań było zmniejszenie strat ciepła o 157 392 GJ rocznie i awaryjności systemu o ok. 40%. Aktualnie Spółka realizuje największą, wspartą przez środki europejskie, inwestycję ciepłowniczą w Polsce (realizowaną w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Realizowany w 3 etapach projekt ma na celu min. zapewnienie 35 000 mieszkań możliwości korzystania z ciepła sieciowego i zmniejszenie ilości pyłów (PM 10 i PM 2,5) w ilości ok. 59 ton rocznie dzięki likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i wybudowaniu ponad 100 km nowoczesnej sieci cieplnej. Łączny koszt projektu to kwota około 365 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków POIiŚ wyniesie około 152 mln zł.
OPEC grudziadz slogan

OPEC System
OPEC-SYSTEM należy do Grupy OPEC działającej na grudziądzkim rynku ciepłowniczym od ponad 50 lat. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz ciągła troska o wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła i poprawę jakości powietrza pozwala spółce OPEC-SYSTEM z powodzeniem realizować wiele inwestycji związanych z rozwojem ciepła systemowego w Grudziądzu.
Obecnie OPEC-SYSTEM realizuje dwa duże projekty związane z modernizacją miejskiej sieci ciepłowniczej: Projekt 1 pn. Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu oraz Projekt 2 pn. Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu.
Do końca 2020 roku zasięg prac przewidzianych w obu projektach obejmuje łącznie obszar pięciu osiedli mieszkaniowych w Grudziądzu: Kopernika, Strzemięcin, Lotnisko, Kawalerii Polskiej oraz Mniszek, a ich realizacja przyniesie konkretne korzyści dla grudziądzan:
 • wymianę ponad 24 km sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami,
 • budowę 89 indywidualnych węzłów cieplnych zastępujących pracę 31 węzłów grupowych,
 • modernizację 140 węzłów cieplnych.
Łącza wartość projektów to ponad 74 mln złotych. Na realizację tych inwestycji spółka OPEC-SYSTEM otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Stosowane przez OPEC-SYSTEM efektywne rozwiązania ciepła systemowego pozwalają Grupie OPEC na rozbudowę niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej w Grudziądzu.


Joomlart