CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Partnerzy i omawiane inwestycje
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
wcrp2
formularzZgodnie z aktualnymi trendami, inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz substancji niebezpiecznych (takich jak pyły ze spalania paliw, dwutlenek siarki i tlenki azotu).
Wspomniane cele mogą być realizowane m.in. poprzez redukcję strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła (zmniejszenie łącznej długości sieci, zamiana sieci kanałowej na preizolowaną) oraz strat ciepła w węzłach (zwiększenie sprawności węzła). Istotne korzyści można osiągnąć dzięki likwidacji grupowych węzłów i zastępowania ich węzłami indywidualnymi oraz wdrażania automatyki do sterowania popytem.

W związku z dużym zainteresowaniem branży ciepłowniczej zapraszamy na II edycję branżowego seminarium pt. "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo". Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia 2018 w Warszawie.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:
  • ciepłowni i elektrociepłowni
  • podmiotów zarządzających sieciami ciepłowniczymi
  • podmiotów planujących inwestycje związane z dystrybucją ciepła
  • producentów i sprzedawców rur preizolowanych
  • projektantów i wykonawców węzłów cieplnych
  • firm inżynieryjnych
  • jednostek badawczych
  • audytorów i pracowników jednostek certyfikujących


Sprawdź nasze doświadczenie! Przeczytaj artykuł relacjonujący z poprzedniej edycji wydarzenia, która odbyła się 12 grudnia 2017 roku w Warszawie.

Artukuł: "Nowoczesne rozwiązania dla efektywnej dystrybucji ciepła sieciowego". Więcej

WCPR sala 1 WCPR 3 WCPR 2 WCPR 4Joomlart