CBE Polska

Spis treści
Start
Zdjęcia
Współpraca
Seminarium Przedsiębiorca jako prosument OZE

dzp DZP jest największą polską kancelarię prawniczą. Od 25 lat nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Obecnie w naszych biurach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu pracuje ponad 150 ekspertów różnych specjalizacji. Mimo liczebności i zróżnicowania wyróżnia nas osobiste zaangażowanie, dostępność oraz pełne zrozumienie potrzeb klientów. Do problemów podchodzimy holistycznie, wszystkie sprawy rozpatrywane są kompleksowo przez wielozadaniowe zespoły. Wierzymy, że bliskie relacje przynoszą lepsze rozwiązania, a skuteczność zawdzięczamy ścisłej współpracy z klientami. W utrzymaniu wysokiej pozycji na rynku pomaga nam w wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy dużych i złożonych projektach, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań oraz praca z bardzo wymagającymi klientami. Od lat zajmujemy wysoka pozycję w rankingach publikowanych przez Rzeczpospolitą i DGP oraz międzynarodowe wydawnictwa, takie jak Chambers & Partners.
Columbus COLUMBUS ENERGY - Lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Do jesieni 2019 r. Spółka zrealizowała około 8 000 instalacji i jest wyznacznikiem standardów jakości, stawiając na nowoczesną technologię i troszcząc się o klienta na wszystkich etapach realizacji inwestycji w fotowoltaikę: począwszy od indywidualnego opracowania projektu, pozyskania finansowania, aż po montaż, podłączenie do sieci i długoletnią gwarancję. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania dla gospodarstw domowych, biznesu oraz długoterminowych inwestycji w farmy fotowoltaiczne.
propak PROPAK - na polskim rynku drukarskim działa od 1995 roku. Od ponad 20 lat stawia na podnoszenie jakości świadczenia swoich usług poligraficznych i introligatorskich, co wiąże się z sukcesywnym unowocześnianiem firmowego parku maszynowego drukarni. Dla klientów przygotowuje zarówno drobne zamówienia, takie jak ulotki, wizytówki czy plakaty, jak i większe, np. katalogi czy foldery produktowe.
ieo Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think-tank. Jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej poczynając od polityki energetycznej i prawa (opracował założenia do systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego), prognoz cen i taryf energii elektrycznej, umów PPA, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych.
IEO ma bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach badawczych i demonstracyjnych realizowanych w programach badawczych UE.
IEO prowadzi szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku, ekonomiki i prawa OZE dla krajowych przedsiębiorstw energetycznych (np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, mBank, ZBP) oraz zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz firmy energetyczne).
IEO zrealizował kilkadziesiąt ekspertyz i analiz dla instytucji rządowych, publicznych, Komisji Europejskiej oraz dla klientów biznesowych oraz dziesiątki międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Od sześciu lat IEO wydaje coroczny raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”.
innogy STOEN OPERATOR Zarządzamy siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizujemy zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. Obecnie dostarczamy energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, utrzymujemy najwyższe standardy pracy sieci. innogy Stoen Operator nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.
Bruk-Bet Bruk-Bet® Solar jest częścią spółki BRUK-BET, która działa w branży budowlanej od ponad 35 lat. Jako lider na rynku, nieustannie wyznaczamy innowacyjne kierunki rozwoju, pozwalające zwiększyć komfort życia naszych Klientów. Naturalnym krokiem w strategii grupy Bruk-Bet® była koncentracja działań w sektorze odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych, a jednocześnie zmniejszają eksploatację paliw kopalnych. W 2011 r. w Tarnowie uruchomiliśmy nowoczesną fabrykę modułów fotowoltaicznych.
hanplast Hanplast Energy™ to technologiczna spółka dystrybucyjna z wyłącznie polskim kapitałem. Należąca w 100% do spółki Hanplast Sp. z o.o. – lidera w zakresie produkcji najnowocześniejszych modułów fotowoltaicznych wykonanych w technologii SmartWire Connection Technology, który jako pierwszy na świecie, wdrożył z powodzeniem technologię szwajcarskiej firmy Meyer Burger. Siedziba Hanplast Energy oraz własna fabryka modułów fotowoltaicznych nowej generacji znajduje się w Bydgoszczy. Spółka dysponuje jedyną w Europie linią produkcyjną SmartWire Glass/Glass (SWCT G/G ) z zastosowaniem najnowszych ogniw HJT w dwustronnych, szklanych modułach PV – SmartWire Bi-facial.


Joomlart