CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Oferta reklamowa
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Seminarium Automatyka, pomiary i monitoring
formularz9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników, kawa, herbata
9:30 - 10:00

Wystąpienie moderatora seminarium - sesja wprowadzająca
Addytywne technologie w procesach wytwarzania w przemyśle 4.0.

Technologie wytwarzania przyrostowego są jednym z filarów zaliczanych do przemysłu 4.0. Uznano, je jako kluczowe technologie, których rozwój zasadniczo wpłynie na poprawę konkurencyjności przemysłu. Dynamiczny rozwój technologii przyrostowych pozwoli na przejście z obecnie stosowanej na szeroką skalę a zarazem najtańszej produkcji masowej na rzecz produkcji spersonalizowanej na klienta w kluczowych gałęziach produkcji jak przemysł wojskowy, medyczny, motoryzacyjny czy konsumpcyjny. W referacie zostaną zaprezentowane i omówione najważniejsze metody wytwarzania przyrostowego oraz przykłady ich zastosowania w szeroko rozumianych procesach wytwarzania.

Prelegenci:
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska
Dr inż. Marcin Grabowski, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

10:00 - 10:30 Wystąpienie Partnera technologicznego
10:30- 11:00 Case study: WnD (Grupa Oknoplast)
Prelegent:

Kamil Zjawiony, Inżynier Utrzymania Ruchu, WnD (Grupa Oknoplast)
11:00 - 11:30 Wystąpienie Partnera technologicznego

11:30- 12:00 Przerwa na kawę
12:00 - 12:30 Efektywne sterowanie procesem źródłem znaczących oszczędności.

Podczas prezentacji chcemy zwrócić uwagę na przypadki niewłaściwego działania układu regulacji skutkujące nadmiernymi kosztami produkcji. Omówione zostaną kwestie związane z oceną działania układów regulacji oraz sposoby poprawy efektywności pracy tych układów tak, aby zmniejszyć zużycie energii, poprawić wydajność produkcji oraz zminimalizować emisję substancji szkodliwych.

Prelegenci:
Dr inż. Jacek Czeczot, Kierownik Zakładu Urządzeń i Układów Automatyki w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Dr inż. Tomasz Kłopot, Zakład Urządzeń i Układów Automatyki w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
12:30 - 13:00 Case study: .Case study: VELUX
Optymalizacja wykorzystania produktów ubocznych procesów technologicznych dzięki systemom wytwarzania ciepła
  • Geneza i motywacja do wdrożenia rozwiązań lokalnych systemów ciepłowniczych
  • Opis wdrożonej technologii , automatyzacja procesów , sterowanie wg różnych parametrów
  • Ocena efektywności energetycznej zastosowanego rozwiązania
  • Korzyści wdrożenia nowych rozwiązań
Prelegent:
Adam Ambrozik, Menadżer ds. Korporacyjnych, VELUX Polska
13:00 - 13:30 Wystąpienie Partnera technologicznego
13:30 - 14:00 Case Study

14:00-
14:30
Case Study
14:30- 15:10 Lunch
15:10 Zakończenie seminariumJoomlart