CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
Zmiany w ustawie o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów formularzSzanowni Państwo,
W dniu 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów. Ministerstwo Finansów udostępniło już usługę „e-Przewóz", która umożliwi klientom Krajowej Administracji Skarbowej realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Chociaż ustawa dopiero co zaczęła obowiązywać, już szykują się w niej zmiany. Dnia 31 lipca 2017 r. rząd przyjął bowiem projekt zmiany dotychczas obowiązującej ustawy. Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na X edycję specjalistycznego szkolenia Zmiany w ustawie o monitorowaniu i ewidencji drogowego przewozu towarów, które odbędzie się 26 października 2017 roku w Centrum Szkolenia PGNiG, ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.


Przypominamy najważniejsze informacje o obowiązkach uczestników systemu związane z uruchomieniem systemu PUESC:
  1. Z chwilą wejścia w życie powyższych przepisów podmioty w niej wskazane są zobligowane do wykonywania czynności w niej przewidzianych, np. przesyłania zgłoszeń.
  2. By przesłać zgłoszenia do rejestru SENT, uzupełnić je i aktualizować wystarczy rejestracja konta o podstawowym poziomie dostępu do Portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych na stronie internetowej https://puesc.gov.pl).
  3. Każda z osób reprezentujących podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika, która dokona tej rejestracji staje się użytkownikiem Platformy PUESC w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy.
Źródło:
puesc.gov.pl/web/puesc/-/14-04-2017-uruchomienie-systemu-monitorowania-drogowego-przewozu-towarow


Role w systemie monitorowania:
  1. PODMIOT WYSYŁAJĄCY: zgłasza zamiar przewozu towarów i jako potwierdzenie uzyskuje numer SENT ważny 10 dni oraz 3 klucze uwierzytelniające dla każdego uczestnika procesu ( klucz dla wysyłającego, klucz dla przewoźnika, klucz dla odbierającego);
  2. PRZEWOŹNIK: uzupełnia zgłoszenie przewozu i może rozpocząć transport nie wcześniej niż po uzyskaniu potwierdzenia. Posiada numer SENT lub dokument zastępujący zgłoszenie z potwierdzeniem;
  3. ODBIORCA: uzupełnia zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów dla operacji SENT nie później niż na drugi dzień roboczy po dostawie

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osoby, które w podmiotach dokonujących obrotu, zakupu bądź przewozu towarów objętych ustawą są odpowiedzialne za kwestie związane z obsługą zamówień, zakupów, sprzedaży oraz transportu towarów.

Uwaga!

Od 22 września 2017 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (w świetle art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów), Krajowa Administracja Skarbowa obejmie swoim nadzorem przewóz olejów spożywczych. Związane jest to m.in. z możliwościami jakie dają estry metylowe (FAME) lub etylowe (FAEE) kwasów tłuszczowych oraz ich mieszanki paliwowe z olejem napędowym, uznawane jako biopaliwo (czyli przetworzony chemicznie olej roślinny, np. rzepakowy). Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, już teraz biokomponenty mogą stanowić 7% objętości oleju napędowego a w przypadku benzyn silnikowych nawet 10%. W świetle powyższego Minister Rozwoju i Finansów w uzgodnieniu z Szefem KAS, zdecydował o objęciu systemem monitorowania dodatkowych towarów w przypadkach gdy: masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów, oraz przewożone są w opakowaniach jednostkowych większych niż 26 kg albo 26 litrów.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług będą to m.in.:
    10.41.21  Olej sojowy surowy
    10.41.22  Olej z orzeszków ziemnych surowy
    10.41.23  Oliwa z oliwek surowa
    10.41.24  Olej słonecznikowy surowy
    10.41.25  Olej z nasion bawełny surowy
    10.41.26  Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
    10.41.27  Olej palmowy surowy
    10.41.28  Olej kokosowy surowy
    10.41.29  Pozostałe surowe oleje roślinne
    10.41.51   Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.52  Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.53  Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.54  Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.55  Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.56  Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.57  Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.58  Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.59  Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
    10.41.60  Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
    10.62.14  Olej kukurydzianypojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/ celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 1500 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.Joomlart