CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Klasyfikacja i uzyskanie statusu odpadu drzewnego i produktu ubocznego w świetle nowelizacji ustawy o odpadach formularz
Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę artykułu 41 i 42 nowelizowanej ustawy o odpadach oraz szerokie zainteresowanie zagadnieniami kwalifikacji i rozliczania odpadu drzewnego jako biomasy na cele energetyczne, prezentujemy Państwu szkolenie "Klasyfikacja i uzyskanie statusu odpadu drzewnego i produktu ubocznego w świetle nowelizacji ustawy o odpadach ", które odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 roku w Warszawie.

Wśród najważniejszych zagadnień m.in.:
 • nowelizacja ustawy o odpadach w kontekście pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów drzewnych
 • zasady uznawania produkt za uboczny
 • nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów
 • postępowanie przed WIOŚ - wnioski o wydanie pozwolenia
 • praktyka w wydawaniu, przedłużaniu i kontroli pozwoleń
 • audyt i dokumentowanie jakości odpadu jako element uzupełniający wniosku do WIOŚ
 • wykorzystanie odpadów drzewnych do produkcji biomasy w formie peletów, brykietów – punkty kontrolne w zakresie badania pochodzenia odpadów drzewnych w kontekście uzyskania produktu ubocznego

Do udziału w szczególności zapraszamy:
 • pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska
 • pracowników samorządów
 • podmioty wytwarzające, magazynujące odpady drzewne
 • podmioty pośredniczące w uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych
 • pracowników działów ochrony środowiska i odpadowych


Joomlart