CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegentka
Lokalizacja
Rejestracja
Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciepłownictwa i przedsiębiorstw komunalnychformularz

Andrzela Gawrońska-Baran - radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizującą się w zamówieniach publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na ponad stu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych (w tym ponad kilkunastu z elektronizacji zamówień publicznych) m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji, podmiotów leczniczych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od dużych nowelizacji tj. od 28 lipca 2016 r. oraz od 18 października 2018 r., w szczególności „E-Zamówienia publiczne. Przewodnik po elektronicznych zamówieniach”,autor (Infor, Warszawa październik 2018) oraz „Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce”, współautor (Portal PZP, Warszawa kwiecień 2018).Joomlart