CBE Polska

Ostatnie miejsca na jutrzejsze "Spotkanie z ekspertem: REDII a branża biopaliw"

red

Zapraszamy do ostatnich rejestracji na jutrzejsze Spotkaniu z ekspertem: REDII a branża biopaliw. Spotkanie odbędzie się formie webinaru online, w godzinach 9:30-11:30. Zagadnienia poruszane podczas webinaru:
1.Zmiany w dyrektywie RED II w obszarze biopaliw
-Cele biopaliwowe wg RED II
-Bilans masy wg RED II
-Zmiany w metodyce obliczania emisji GHG w cyklu życia biopaliw
-Wpływ zmian wprowadzonych RED II na proces audytu KZR INIG
2.Emisja GHG w cyklu życia biopaliw (RED vs RED II) - analiza przypadków
-Analiza składowych w cyklu życia biopaliw wg RED i RED II
-Porównanie emisji GHG w cyklu życia bioetanolu wyznaczonej w oparciu o metodologię RED i RED II dla wybranego przypadku
-Porównanie emisji GHG w cyklu życia biodiesla wyznaczonej w oparciu o metodologię RED i RED II dla wybranego przypadku
Joomlart